Tělovýchovná jednota Lokomotiva Nymburk je nezávislou dobrovolnou organizací - občanským sdružením, sdružujícím 14 sportovních oddílů s cílem uspokojování jejich potřeb, zájmů a sportovního využití.

TJ Lokomotiva byla založena v roce 1948 pod názvem Sokol Nymburk. V letech 1950-1952 existovala pod názvem Železničáři Nymburk. V lednu 1952 byla přejmenována a ustanovena jako TJ Lokomotiva Nymburk. Po výměně členských legitimací měla TJ asi 600 členů.

Po ustavení sdružovala TJ Lokomotiva Nymburk tato sportovní odvětví: box, cyklistiku, házenou, jezdectví, kanoistiku, kopanou, košíkovou, kuželky, lední hokej, lehkou atletiku, lyžování, nohejbal, plavání, sportovní gymnastiku, stolní tenis.V roce 1956 došlo k rozšíření ještě o šachy, tenis, turistiku, veslování a zápas.

V průběhu 44 let trvání TJ Lokomotivy Nymburk však některé sporty v Nymburce úplně zanikly (box, cyklistika, házená, kuželky, zápas), některé se osamostatnily (jezdectví, lední hokej, košíková, kopaná) a oddíl lehké atletiky se sloučil s SKP Nymburk.

Z řad sportovců TJ Lokomotiva vzešla řada vynikajících sportovců, reprezentujících naši republiku na vrcholových světových soutěžích a olympijských hrách. Mistry světa se stali kanoisté MUDr. Jiří Vokněr, Petr Fuksa, veslaři bratři Vetešníkové. Na olympijských hrách startovali například ing.Miroslav Pavelec, MUDr. Jiří Vokněr, Petr Fuksa a medailisté na MS a ME Petr Kubíček a Radek Bejbl.